Thông báo gia hạn cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật “Lưu giữ ký ức Đà Nẵng”

Cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật “Lưu giữ ký ức Đà Nẵng” kết thúc nhận ảnh vào ngày 30/10/2018, Ban Tổ chức đã nhận được 669 ảnh của 92 tác giả của 20 tỉnh thành trên cả nước tham gia dự thi. Ban Tổ chức xin trân trọng cảm ơn các tác giả đã nhiệt tình tham gia, tuy nhiên do các tác giả chưa nghiên cứu kỹ chủ đề và nội dung của cuộc thi nên có nhiều ảnh gửi chưa đúng chủ đề.

Để đảm bảo chất lượng cũng như chủ đề của cuộc thi, Ban Tổ chức gia hạn thêm thời gian nhận tác phấm dự thi đến hết ngày 15/12/2018.

Số lượng ảnh dự thi không giới hạn.

Ban Tổ chức lưu ý nội dung cuộc thi như sau:

- Phản ánh sự đa dạng về các giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (bao gồm các di sản được xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt, cấp quốc gia, cấp thành phố, di tích kiến trúc nghệ thuật, cổ vật, bảo vật quốc gia, các hình thức trình diễn dân gian, các nghi lễ, các lễ hội truyền thống, trò chơi dân gian, nghề thủ công truyền thống...).

- Giữ gìn, tôn tạo và phát huy những giá trị của các di sản văn hóa trên địa bàn thành phố.

- Người dân thành phố trong việc tham gia giữ gìn và bảo vệ các di sản văn hóa của thành phố trong những năm qua.

- Ký ức sông Hàn qua góc nhìn nghệ thuật xưa và nay.

- Khuyến khích các tác phẩm sáng tác mới cũng như sưu tầm có nội dung sâu sắc, có giá trị nghệ thuật về “ký ức Đà Nẵng”.

Ban Tổ chức rất mong các tác giả nhiệt tình tham gia để cuộc thi đạt kết quả cao.

Trân trọng.

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 100 tác giả, 20 tỉnh/thành và 1034 tác phẩm